به نوین تجارت خوش آمدید

صنعتی

تازه های صنعتی

توزیع و ارائه انواع  استئاراتهای  فلزی صنعتی شامل: استئارات

توزیع و ارائه انواع استئاراتهای فلزی صنعتی شامل: استئارات

تهران ۱۹ ساعت قبل
توزیع و ارائه کننده انواع محیطهای کشت میکروبی از برندهای: ME

توزیع و ارائه کننده انواع محیطهای کشت میکروبی از برندهای: ME

تهران ۱۹ ساعت قبل
تولید معرفهای آزمایشگاهی آنالیز آب و پسابهای صنعتی

تولید معرفهای آزمایشگاهی آنالیز آب و پسابهای صنعتی

تهران ۱۹ ساعت قبل
تولید محلولهای بافر تریس از PH=7.0 تا PH=9.0و تولید بافرهای

تولید محلولهای بافر تریس از PH=۷.۰ تا PH=۹.۰و تولید بافرهای

تهران ۱۹ ساعت قبل
تولید انواع معرفهای آزمایشگاهی،محلولهای استانداردفلزی 1000mg

تولید انواع معرفهای آزمایشگاهی،محلولهای استانداردفلزی ۱۰۰۰mg

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش و ارائه انواع مواد شیمیائی و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیق

فروش و ارائه انواع مواد شیمیائی و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیق

تهران ۱۹ ساعت قبل
تولید محلولها و معرفهای شیمیائی مخصوص تست و آنالیز آب و پساب

تولید محلولها و معرفهای شیمیائی مخصوص تست و آنالیز آب و پساب

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش و ارائه دستگاها و تجهیزات آزمایشگاهای شیمی،می

فروش و ارائه دستگاها و تجهیزات آزمایشگاهای شیمی،می

تهران ۱۹ ساعت قبل
تولید و ارئه محلولهای اچ کاری((ETCHING AGENT)) مخصوص متالورژ

تولید و ارئه محلولهای اچ کاری((ETCHING AGENT)) مخصوص متالورژ

تهران ۱۹ ساعت قبل
خرید روغن حیوانی با کیفیت

خرید روغن حیوانی با کیفیت

تهران ۲۰ ساعت قبل
ارائه مواد شیمیائی مورد استفاده در پروسه بازیافت طلا ،نقره،پ

ارائه مواد شیمیائی مورد استفاده در پروسه بازیافت طلا ،نقره،پ

تهران ۲۰ ساعت قبل
توزیع و ارائه انواع مواد شیمیائی آزمایشگاهی و تحقیقاتی از بر

توزیع و ارائه انواع مواد شیمیائی آزمایشگاهی و تحقیقاتی از بر

تهران ۲۰ ساعت قبل
فروش و ارائه مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی 110

فروش و ارائه مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ۱۱۰

تهران ۲۰ ساعت قبل
فروش وارائه زئولیت پودری و گرانول

فروش وارائه زئولیت پودری و گرانول

تهران ۲۰ ساعت قبل
تامین ساشه رطوبت گیر(سیلیکاژل) مخصوص بسته بندی محصولات شما

تامین ساشه رطوبت گیر(سیلیکاژل) مخصوص بسته بندی محصولات شما

تهران ۲۱ ساعت قبل
تولید معرف نسلر مخصوص تست آمونیاک و نمکهای آمونیوم

تولید معرف نسلر مخصوص تست آمونیاک و نمکهای آمونیوم

تهران ۲۱ ساعت قبل
فروش ورق آلومینیوم آلیاژی

فروش ورق آلومینیوم آلیاژی

سیستان و بلوچستان ۲۱ ساعت قبل