به نوین تجارت خوش آمدید

صنعتی

تازه های صنعتی

تعمیرات برق کارخانجات تولیدی

تعمیرات برق کارخانجات تولیدی

تهران ۱۰ ساعت قبل
اصلاح سیستم ارتینگ کارخانجات و بیمارستانها

اصلاح سیستم ارتینگ کارخانجات و بیمارستانها

تهران ۱۰ ساعت قبل
اجرا برق کارخانه و ساخت تابلو برق صنعتی

اجرا برق کارخانه و ساخت تابلو برق صنعتی

تهران ۱۰ ساعت قبل
تاییدیه نظام مهندسی   تست چاه ارت

تاییدیه نظام مهندسی تست چاه ارت

تهران ۱۰ ساعت قبل
بازرسی فنی و تست چاه ارت

بازرسی فنی و تست چاه ارت

تهران ۱۰ ساعت قبل
تست و نصب چاه ارت و صدور گواهینامه معتبر

تست و نصب چاه ارت و صدور گواهینامه معتبر

تهران ۱۰ ساعت قبل
اتوماسيون صنعتي كارخانجات صنعتي

اتوماسيون صنعتي كارخانجات صنعتي

تهران ۱۰ ساعت قبل
طراحي و اجرا اتوماسيون صنعتي

طراحي و اجرا اتوماسيون صنعتي

تهران ۱۰ ساعت قبل
تابلو برق پی ال سی

تابلو برق پی ال سی

تهران ۱۰ ساعت قبل
تابلو برق hmi

تابلو برق hmi

تهران ۱۰ ساعت قبل
تابلو برق - PLC

تابلو برق - PLC

تهران ۱۰ ساعت قبل
بازسازی تابلو برقهای صنعتی

بازسازی تابلو برقهای صنعتی

تهران ۱۰ ساعت قبل
طراحی و ساخت تابلو برق قدرت

طراحی و ساخت تابلو برق قدرت

تهران ۱۰ ساعت قبل
مونتاژ و نصب تابلو های برق صنعتی

مونتاژ و نصب تابلو های برق صنعتی

تهران ۱۰ ساعت قبل
تعمیر و بازسازی تابلو برقهای صنعتی بصورت تخصصی

تعمیر و بازسازی تابلو برقهای صنعتی بصورت تخصصی

تهران ۱۰ ساعت قبل
طراحی تابلو برقهای صنعتی فرمان و قدرت  و بانک خازن

طراحی تابلو برقهای صنعتی فرمان و قدرت و بانک خازن

تهران ۱۰ ساعت قبل
طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی کارگاهها تولیدی

طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی کارگاهها تولیدی

تهران ۱۰ ساعت قبل