به نوین تجارت خوش آمدید

صنعتی

تازه های صنعتی

پنل خورشیدی / سولار پنل / صفحه خورشیدی

پنل خورشیدی / سولار پنل / صفحه خورشیدی

تهران ۱۸ ساعت قبل
پکیج برق خورشیدی سیار

پکیج برق خورشیدی سیار

تهران ۱۸ ساعت قبل
نانو مستربچ اکسازیست تجزیه پذیر

نانو مستربچ اکسازیست تجزیه پذیر

البرز ۱۸ ساعت قبل
نانو مستربچ جاذب رطوبت

نانو مستربچ جاذب رطوبت

البرز ۱۸ ساعت قبل
نانو مستربچ سفید

نانو مستربچ سفید

البرز ۱۸ ساعت قبل
نانو کمک فرایند پلیمری

نانو کمک فرایند پلیمری

تهران ۱۸ ساعت قبل
نانوکامپاند تمیزکننده

نانوکامپاند تمیزکننده

البرز ۱۸ ساعت قبل
آلمن واکس (نانوواکس/سوپرواکس)

آلمن واکس (نانوواکس/سوپرواکس)

البرز ۱۸ ساعت قبل
نانومستربچ رنگی

نانومستربچ رنگی

تهران ۱۸ ساعت قبل
سازگارکننده مالئیکه (گرافت شده با مالئیک انیدرید)

سازگارکننده مالئیکه (گرافت شده با مالئیک انیدرید)

البرز ۱۸ ساعت قبل
نیکران بلبرینگ

نیکران بلبرینگ

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش SBS 411/ واردکننده SBS 411

فروش SBS ۴۱۱/ واردکننده SBS ۴۱۱

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش EVA 1316 برند HANWHA

فروش EVA ۱۳۱۶ برند HANWHA

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش پترورزین C5 هیدروژنه

فروش پترورزین C۵ هیدروژنه

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش سیلیکون/سیلیکون HTV

فروش سیلیکون/سیلیکون HTV

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش EVA/EVA 18%/EVA 28%

فروش EVA/EVA ۱۸%/EVA ۲۸%

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش پلی کربوکسیلات پودری

فروش پلی کربوکسیلات پودری

تهران ۱۹ ساعت قبل