به نوین تجارت خوش آمدید

آهن آلات - صنعتی

تازه های آهن آلات - صنعتی

st52 -ورقst52-تسمه-فولادst52 -لوله st52-میلگردst52

st۵۲ -ورقst۵۲-تسمه-فولادst۵۲ -لوله st۵۲-میلگردst۵۲

تهران ۱ روز پیش
vcn150 - vcn200 - vcn - فولاد

vcn۱۵۰ - vcn۲۰۰ - vcn - فولاد

تهران ۱ روز پیش
استیل304-استیل316-ورق نسوز304-ورق نسوز316-فولاد

استیل۳۰۴-استیل۳۱۶-ورق نسوز۳۰۴-ورق نسوز۳۱۶-فولاد

تهران ۱ روز پیش
فولاد نسوز4841-استیل4841-ورق310-فولاد310-ورق نسوز

فولاد نسوز۴۸۴۱-استیل۴۸۴۱-ورق۳۱۰-فولاد۳۱۰-ورق نسوز

تهران ۱ روز پیش
میلگرد2767-k600-فولاد2767-فولاد سردکار

میلگرد۲۷۶۷-k۶۰۰-فولاد۲۷۶۷-فولاد سردکار

تهران ۱ روز پیش
ck60-فولادck60-قیمت1221-تسمهck60-میلگرد

ck۶۰-فولادck۶۰-قیمت۱۲۲۱-تسمهck۶۰-میلگرد

تهران ۱ روز پیش
فولاد 4130 - فولاد سختکار - گرد 4130-ضد خوردگی

فولاد ۴۱۳۰ - فولاد سختکار - گرد ۴۱۳۰-ضد خوردگی

تهران ۱ روز پیش
نیکل - فولاد ضد زنگ-فولاد چکش خوار-فولاد ضد خوردگی

نیکل - فولاد ضد زنگ-فولاد چکش خوار-فولاد ضد خوردگی

تهران ۱ روز پیش
تسمه فولادی-تسمه-تسمه فابریک-تسمه پرسی-تسمه استیل

تسمه فولادی-تسمه-تسمه فابریک-تسمه پرسی-تسمه استیل

تهران ۱ روز پیش
نبشی فولادی - نبشی - مقاطع فولادی-نبشی L-نبشی V

نبشی فولادی - نبشی - مقاطع فولادی-نبشی L-نبشی V

تهران ۱ روز پیش
ولداکس-ولداکس 700-ورق ولداکس-فولاد سازه ای-weldox

ولداکس-ولداکس ۷۰۰-ورق ولداکس-فولاد سازه ای-weldox

تهران ۱ روز پیش
فولاد 7034-تسمه 7034-فولاد 37CR4-میلگرد 37CR4

فولاد ۷۰۳۴-تسمه ۷۰۳۴-فولاد ۳۷CR۴-میلگرد ۳۷CR۴

تهران ۱ روز پیش
فولاد 2344-فولاد H13-فولاد ابزار 2344-فولاد گرمکار

فولاد ۲۳۴۴-فولاد H۱۳-فولاد ابزار ۲۳۴۴-فولاد گرمکار

تهران ۱ روز پیش
مونل - آلیاژ مونل -Monel-آلیاژ ضد اسید و ضد خوردگی

مونل - آلیاژ مونل -Monel-آلیاژ ضد اسید و ضد خوردگی

تهران ۱ روز پیش
فولاد کربنی-فولاد کم آلیاژ-فولاد آلیاژی

فولاد کربنی-فولاد کم آلیاژ-فولاد آلیاژی

تهران ۱ روز پیش
اینکونل-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا-ضد اسید

اینکونل-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا-ضد اسید

تهران ۱ روز پیش
spknl-فولاد2379-spk nl

spknl-فولاد۲۳۷۹-spk nl

تهران ۱ روز پیش