به نوین تجارت خوش آمدید
آگهی های ویژه

آزمايشگاهها

بنر
تازه های آزمايشگاهها - پزشکی

کمد لباس با جاکفشی

کمد لباس با جاکفشی

تهران ۲۳ ساعت قبل
شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی

تهران ۲۳ ساعت قبل
سکوبندی به آزماسکو سامان

سکوبندی به آزماسکو سامان

تهران ۲۳ ساعت قبل
اتاقک دوش هوا

اتاقک دوش هوا

تهران ۲۳ ساعت قبل
کمد کتابخانه

کمد کتابخانه

تهران ۲۳ ساعت قبل
کمد کلین روم  اتاق پاک

کمد کلین روم اتاق پاک

تهران ۲۳ ساعت قبل
اتاق تمیز

اتاق تمیز

تهران ۲۳ ساعت قبل
کمد مواد فرار

کمد مواد فرار

تهران ۲۳ ساعت قبل
کمد کپسول

کمد کپسول

تهران ۲۳ ساعت قبل
کمد هرباریوم

کمد هرباریوم

تهران ۲۳ ساعت قبل
سینک آزمایشگاهی

سینک آزمایشگاهی

تهران ۲۳ ساعت قبل
میز ترازو   طرح آلمانی

میز ترازو طرح آلمانی

تهران ۲۳ ساعت قبل
کنترل هود تمام الکترونیک

کنترل هود تمام الکترونیک

تهران ۲۳ ساعت قبل
کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

تهران ۲۳ ساعت قبل
سانتریفیوژ  به آزماسکوسامان

سانتریفیوژ به آزماسکوسامان

تهران ۲۳ ساعت قبل
سکوهای مخصوص دندان پزشکی

سکوهای مخصوص دندان پزشکی

تهران ۲۳ ساعت قبل
چشم شوی اضطراری

چشم شوی اضطراری

تهران ۲۳ ساعت قبل

بنر