جستجو در سایت:
امروز شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 07:24
اخبار روز:
  نوین تجارت

  💠درج آگهی ویژه و لینکدار در 10 سایت بزرگ نیازمندی، فقط با 65 هزار تومان

  💠جهت مشاهده سایتها کلیک کنید.

   


  مناطق
  تبلیغ
  تبلیغات لینکی

  لوازم مهندسی
  stat

  1
  بروز شده ها

  ,   تهران,   تلفن: 66428740-66554613
  قطب نما ديجيتال کمپاس ديجيتال

  قطب نما ديجيتال کمپاس ديجيتال

  ,   تهران,   تلفن: 66428740-66554613
  دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS

  دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

  كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  معرفي شركت تجهيز شيمي

  معرفي شركت تجهيز شيمي

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاه هيدروژن ژنراتور

  دستگاه هيدروژن ژنراتور

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاه ازت ژنراتور

  دستگاه ازت ژنراتور

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاه هوا ژنراتور

  دستگاه هوا ژنراتور

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاه مولتي ژنراتور(هيدروژن و ازت وهوا در يک پکيج)

  دستگاه مولتي ژنراتور(هيدروژن و ازت وهوا در يک پکيج)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافي

  ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافي

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  اينترفيس دستگاه کروماتوگرافي به کامپيوتر

  اينترفيس دستگاه کروماتوگرافي به کامپيوتر

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  مجموعه آماده سازي نمونه جامد،مايع ،گازجهت دستگاه FTIR

  مجموعه آماده سازي نمونه جامد،مايع ،گازجهت دستگاه FTIR

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  تامين لوازم جانبي دستگاههاي پيشرفته آزمايشگاهي

  تامين لوازم جانبي دستگاههاي پيشرفته آزمايشگاهي

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههاي

  GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههاي

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاههاي اشعه ايکس بازتابي و فلورسانس  XRF-XRD

  دستگاههاي اشعه ايکس بازتابي و فلورسانس XRF-XRD

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاههاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM

  دستگاههاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  تجهيزات و دستگاههاي گروه زيست شناسي

  تجهيزات و دستگاههاي گروه زيست شناسي

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

  اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  جذب اتمي(Atomic Absorption)

  جذب اتمي(Atomic Absorption)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاه FTIR

  دستگاه FTIR

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  گاز کروماتوگرافي(Gas Chromatography)

  گاز کروماتوگرافي(Gas Chromatography)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  کروماتوگرافي مايع (HPLC)

  کروماتوگرافي مايع (HPLC)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

  اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  جذب اتمي (Atomic Absorption)

  جذب اتمي (Atomic Absorption)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  دستگاه FTIR

  دستگاه FTIR

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  گاز گروماتوگرافي (Gas Chromatography)

  گاز گروماتوگرافي (Gas Chromatography)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  کروماتوگرافي مايع (HPLC)

  کروماتوگرافي مايع (HPLC)

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  جذب اتمي پرکين المر

  جذب اتمي پرکين المر

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
  جذب اتمي Agilent-Varian

  جذب اتمي Agilent-Varian

  ,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065