جستجو در سایت:
امروز شنبه 4 آذر 1396 ساعت 13:06
اخبار روز:
نوین تجارت

💠درج آگهی ویژه و لینکدار در 10 سایت بزرگ نیازمندی، فقط با 65 هزار تومان

💠جهت مشاهده سایتها کلیک کنید.

 


مناطق
تبلیغ
تبلیغات لینکی

لوازم مهندسی
stat

1 2
بروز شده ها
قطب نما ديجيتال کمپاس ديجيتال

قطب نما ديجيتال کمپاس ديجيتال

,   تهران,   تلفن: 66428740-66554613

,   تهران,   تلفن: 66428740-66554613
دستگاه ازت ژنراتور

دستگاه ازت ژنراتور

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاه هوا ژنراتور

دستگاه هوا ژنراتور

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاه مولتي ژنراتور(هيدروژن و ازت وهوا در يک پکيج)

دستگاه مولتي ژنراتور(هيدروژن و ازت وهوا در يک پکيج)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
ستون GC  - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافي

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافي

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
اينترفيس دستگاه کروماتوگرافي به کامپيوتر

اينترفيس دستگاه کروماتوگرافي به کامپيوتر

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
مجموعه آماده سازي نمونه جامد،مايع ،گازجهت دستگاه FTIR

مجموعه آماده سازي نمونه جامد،مايع ،گازجهت دستگاه FTIR

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
تامين لوازم جانبي دستگاههاي پيشرفته آزمايشگاهي

تامين لوازم جانبي دستگاههاي پيشرفته آزمايشگاهي

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
GCMSMS-GCMS- LCMS  -NMR –ICP -ICPMS دستگاههاي

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههاي

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاههاي اشعه ايکس بازتابي و فلورسانس   XRF-XRD

دستگاههاي اشعه ايکس بازتابي و فلورسانس XRF-XRD

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاههاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM

دستگاههاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
تجهيزات و دستگاههاي گروه زيست شناسي

تجهيزات و دستگاههاي گروه زيست شناسي

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
کروماتوگرافي مايع (HPLC)

کروماتوگرافي مايع (HPLC)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
جذب اتمي (Atomic Absorption)

جذب اتمي (Atomic Absorption)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاه FTIR

دستگاه FTIR

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
گاز گروماتوگرافي (Gas Chromatography)

گاز گروماتوگرافي (Gas Chromatography)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
کروماتوگرافي مايع (HPLC)

کروماتوگرافي مايع (HPLC)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
جذب اتمي پرکين المر

جذب اتمي پرکين المر

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
جذب اتمي  Agilent-Varian

جذب اتمي Agilent-Varian

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
جذب اتمي PG

جذب اتمي PG

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
FTIR  پرکين المر

FTIR پرکين المر

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
معرفي شركت تجهيز شيمي

معرفي شركت تجهيز شيمي

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
دستگاه هيدروژن ژنراتور

دستگاه هيدروژن ژنراتور

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065
اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر(Spectrophotometer)

,   تهران,   تلفن: 09120767566 - 44953066 - 44953065